Zatepľovanie budov alebo domov netreba vôbec podceňovať. V predchádzajúcom článku sme spomínali, čo všetko vám nesmie chýbať a aké možnosti máte pri zatepľovaní čo sa týka výberu zatepľovacieho materiálu. V dnešnom článku si však posvietime na chyby, ktoré sa najčastejšie pri zatepľovaní stávajú.

1. Neupravený podklad steny

Podklad musí byť suchý, vyzretý, bez prachu, mastnôt, odlupujúcej sa omietky a trhlín. Starú nesúdržnú omietku je nutné odstrániť, stabilné omietky stačí napenetrovať.

2. Nesprávne založenie zatepľovacieho systému

Najčastejšie sa to stáva pri nerovných fasádach rekonštruovaných domov. Pre správne založenie sa používajú zakladacie profily s okapom. Na ich vyrovnávanie sa používajú dilatačné podložky (hr. 1-10mm).

3. Vhodnosť zvoleného materiálu

Prii výbere správneho zakladacieho profilu je potrebné dbať aj na materiálovú vhodnosť pri výbere izolácie. Do výšky 300 mm je zásadne nutné používať nenasiakavé izolácie z extrudovaného polystyrénu alebo perimetrického polystyrénu so zníženou nasiakavosť.

4. Nedostatočná hrúbka izolácie

Hrúbka tepelnej izolácie by mala minimálne spĺňať požiadavky normy STN 730540 – 2.Pre vonkajšie steny novostavieb je potrebné splniť aspoň tepelný odpor R= 4,4 m2K/W, po roku 2021 bude nutné dosiahnuť tepelný odpor R= 6,5 m2K/W.

Minimálna hrúbka zateplenia sa pohybuje okolo 12-15cm. Pre dosiahnutie nízkoenergetického alebo pasívneho štandardu budovy sa hrúbka izolácie zvyšuje na 24-35cm.

5. Nesprávne lepenie tepelnej izolácie

Ak sa pri lepení minerálnych tepelnoizolačných dosiek nedodržal technologický postup, môže to spôsobiť za veľmi krátky čas od zateplenia pukliny a bubliny na fasáde, alebo môže zateplenie dokonca opadávať.

Štandardné lepenie izolácie sa realizuje najčastejšie nanesením lepidla po celom obvode izolačnej dosky a do 2-3 vnútorných bodov. Základná plocha lepidla by mala byť minimálne 40% plochy dosky. Pri minerálnej vlne sa používa celoplošné lepenie, vždy podľa pokynov konkrétneho výrobcu. Lepenie na „buchty“ je nesprávne! Na stenu sa doska lepí na zraz, bez škár. Škáry menšie ako 4 mm možno vyplniť nízkoexpanznou penou.

6. Nesprávne kotvenie

Môže mať za následok, že vrstvy zatepľovacieho systému nevydržia nápor vetra a popadajú. Taktiež keď sa po prvej zime na zateplenej fasáde ukážu „krúžky“, signalizuje to tepelné mosty.Túto chybu spôsobuje nesprávne kotvenie alebo použitie nevhodného typu kotiev. Napr. najjednoduchšie, „natĺkacie“, je niekedy zložité aplikovať tak, aby lícovali s izoláciou a aby nevznikali priehlbiny. Predísť tomu sa dá použitím zápustných izolačných kotiev, ktoré sú veľmi účinné pri upevnení aj predchádzaní tepelným mostom.

7. Zle aplikované armovanie

Používajú sa nevhodné mriežky, alebo sa tieto chybne uložia. Sklotextilná mriežka sa vtláča do lepidla zhora dole s presahom mriežky minimálne 10 cm.

Hrúbka výstužnej vrstvy by mala byť 3–5 mm pričom krytie výstužnej sklovláknitej mriežky by mala byť najmenej 1 mm, v miestach prekrývania mriežky najmenej 0,5 mm.

8. Vynechanie okennej lišty

Okenná začisťovacia lišta je veľmi dôležitým komponentom – napojí omietku na rám okna (dverí) a zabezpečí správnu dilatáciu spoja. Ak túto lištu vynecháte z realizácie po čase sa okolo okien spravia trhlinky, cez ktoré môže zatekať, alebo prefukovať do interiéru.

Stavební partneri:

- Leier
- Wienerberger
- Knauf
- Solbet
- Britterm
- Porfix
- Ytong