Prečo zvoliť tehly LEIER:

 • tehly Leier majú vynikajúce tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti
 • výborná akumulačná schopnosť, paropriepustnosť a pevnosť v tlaku
 • múry z tehál Leier udržiavajú v zimnom aj letnom období vyrovnanú teplotu vnútri stavby
 • priamo od výrobcu Leier Petrovany - brúsené a nebrúsené tehly Leiertherm P+D - dodávka do 3 dní priamo na Vašu stavbu
 • priamo od výrobcu Leier Devecser - brúsené tehly Leierplan s lepidlom alebo Leierfix s penou - dodávka do 5 dní priamo na Vašu stavbu
 • výborný pomer cena a kvalita, priamo z výrobnej linky

BRÚSENÁ TEHLA

Nové keramické brúsené tehly LeierPLAN vyrobené na Slovensku!

Sortiment brúsených tehál LeierPLAN vyrobených na Slovensku od spoločnosti Leier B austoffe SK s.r.o., je vytvorený pre realizáciu kompletnej hrubej stavby.

Nové tehly umožňujú svojim tvarom jednoduché, presné a rýchle murovanie s tenkou ložnou maltovou škárou hrubou iba 1 mm, s čím je spojená výrazná úspora malty. Brúsená tehla totiž nevyžaduje použitie 1-2 centimetrovej vrstvy malty, ako je to potrebné pri „tradičných“ tehlách. Systém pero + drážka (označenie N+F) navyše zabezpečuje previazanie susedných tehál v rade bez potreby murovacej malty do zvislej škáry.

Výstavba s tehlami LeierPLAN šetrí materiál, skracuje celkový čas murovania, pri stavbe nevznikajú tepelné mosty, znamená tiež menej vlhkosti v stavbe a možnosť murovania do teploty -5°C pri použití lepidla LeierFIX. Zákazníci si môžu vybrať z kompletnej škály tehliarskych a doplnkových produktov. Na výstavbu obvodových múrov sú určené tvarovky s hrúbkou 45 a 38 centimetrov. Pre nosné vnútorné steny možno použiť tehly LeierPLAN 30 N+F a 25 N+F a na nenosné priečky postačí hrúbka 11,5 a 8 cm.

Doprava po celom Slovensku za 180 €.
Lepidlo GRÁTIS !!

NEBRÚSENÁ TEHLA

Nebrúsená tehla predstavuje klasiku v tej najhlbšej podstate. Nebrúsené tehly LEIERTHERM poskytujú stavebný materiál na tradičné murovanie s maltou. Výhoda týchto tehál spočíva v tom, že systém murivo + malta je generáciami overený spôsob výstavby. Životnosť stavieb je takisto overená a to doslova stáročiami. Dôležité je poznamenať, že stavba z nebrúsenej tehly môže i napriek potrebe dokúpenia malty investora v konečnom dôsledku vyjsť lacnejšie, ako stavba z tehly brúsenej.“

Doprava po celom Slovensku za 180 €.
Za palety neplatíte ani cent! Sú v cene tehál - GRÁTIS.

(Príklad: Záloha za euro palety je podstatná položka pri kúpe tehál. Mnoho predajcov Vám pri vrátení účtuje aj použitie paliet a tiež ich musíte vrátiť na vlastné náklady do stavebnín. To je položka neraz aj okolo 100 €!! U nás sa s tým netrápite. Palety máte grátis… Dokonca máte čo do kozuba :)

Dodacie podmienky Leier:

 1. Tehly a výrobky LEIER sú predávané na ucelené palety. V prípade dodávky rozbalenej palety sa účtuje príplatok 20% z ceny tovaru. (neplatí pri prekladoch a stropnom systéme).
 2. Minimálne odberné množstvo nie je stanovené. Cena tehál a ostatných výrobkov zn. Leier je fco. výrobný závod, to znamená, že k cene výrobku sa pripočítava cena za dopravu.

  AKCIA!! od 1.4.2014 doprava po celom Slovensku za 180,- € s DPH pri objednávke kamiónoveho množstva tehál (90% objemu kamióna t.j. 20 paliet) a doťažení prekladmi alebo komínom!!
 3. Palety je možné kombinovať v rámci sortimentu výrobkov LEIER. Pri objednávke komínového systému dodávka možná od jednej palety.
 4. Tehly a výrobky LEIER sú balené na vratných paletách s označením EUR alebo ČERVENÁ.
  EUR palety - brúsená tehla, tehla, betónová krytina, keramické preklady.
  Červené palety - komínové systémy.
  Palety sú zálohované a vratné 9 mesiacov od nákupu. Záloha za 1 paletu je 11,40 € s DPH. Výkupná cena za 1 paletu je 9,60 € s DPH.
  Palety vykupujeme po celom Slovensku za poplatok 49 € s DPH.
  Palety vykupujeme nepoškodené. Polámané, zhnité, odlámané časti dosiek, zablatené nevykupujeme.
 5. Vykládka tovaru autom s Hydraulickou rukou:
  K dodávke tehál a výrobkov LEIER je možné si objednať aj vykládku hydraulickou rukou.
  Doprava je účtovaná sumou 1,40 € s DPH/km. Vykládka je účtovaná cenou 3,30 € s DPH/pal.
 6. Záručné podmienky, zodpovednosť za chyby a reklamácie chýb výrobkov LEIER:
  Výrobca zodpovedá a ručí za chyby výrobkov LEIER a tovaru v rozsahu stanovenom obchodným príp. občianskym zákonníkom.
  Reklamáciu na chyby výrobkov LEIER, prípadne ich poškodenie musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, a to ešte pred zapracovaním do stavby. Tovar musí reklamujúci skladovať až do konečného rozhodnutia tak, aby bolo možné objektívne zistiť stav reklamovaných výrobkov.
  Kvalita výrobkov LEIER je daná normami, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode.
  V prípade vzniku reklamácie,reklamáciu zdokumentuje kupujúci, zašle fotodokumentáciu predávajúcemu a ten to ďalej pošle výrobcovi, ktorý sa dohodne s kupujúcim na spôsobe riešenia reklamácie.
  Reklamačné nároky budú riešené podľa dohody so zákazníkom nasledovne:
  - náhradnou dodávkou,
  - poskytnutím zľavy,
  - dobropisom.
Cenová kalkulácia