wp7d58ddab_05_06.jpgPalivové rezivo

Palivové drevo - odrezky v kôre,  páskované balíky

Cena  25,-  Eur  / balík / u trojmetrových balíkov

Cena  30,-  Eur   / balík/   u štvormetrových a šesťmetrových balíkov

wp01f20310_05_06.jpgPorez guľatiny

V prípade záujmu urobíme porez Vašej vlastnej guľatiny.

Porez guľatiny:

Mäkké a tvrdé drevo jednotná cena 40,- Eur / m3

Cenová kalkulácia