wp3b8b4b45_05_06.jpg

Ako správne postupovať pri zatepľovaní?

Založenie sokla

wp44469bac_05_06.jpgUkladanie začíname od sokla. Pre založenie použijeme soklovú lištu, resp. zakladáme "na latu".

Ochrana neomietaných plôch

wp25e30f2c_05_06.jpgOmietky sú v zásade po zaschnutí neodstrániteľné a preto je veľmi dôležité pred začiatkom aplikácie pozakrývať všetky už predtým zrealizované konštrukcie.

Miešanie lepiacej stierky

wp98a61187_05_06.jpgPo založení sokla zamiešame lepiacu stierku. Lepiacu stierku miešame buď s vodou ( práškové lepiace stierky - Tevafix, KPS Stavebné lepidlo, Terra) alebo v predpísanom množstve 1: s cementom - Terrafix. Lepiaca stierku miešame do pastovitej formy.

Nanášanie lepiacej stierky

wp41caecd4_05_06.jpgPo zamiešaní nanášamé lepiacu stierku po celom obvode izolanta a do plochy umiestníme 2 až tri terčíky lepiacej stierky. Hrúbka nanesenia má byť cca. 1 cm šírka po obvode 3 až 5 cm.

Lepenie polystyrénových platní

wp068251d4_05_06.jpgUkladanie začíname od sokla. Pre založenie použijeme soklovú lištu, resp. zakladáme "na latu".

Ukotvenie

wpf5494fd4_05_06.jpgPolystyrénové platne kotvíme hmoždinkami. Doporučené množstvo je 6 ks/m2, min. množstvo 4ks/m2. Množstvo kotiev by malo vyplývať s projektu dodatočného zateplenia. Pri novostavbách max. výšky 9m nie je potrbné používať kotvy. Pri dodatočnom zatepľovaní sú kotvy povinné.

Vyhladenie stykov platní

wpbb62bcb0_05_06.jpgVeľmi dôležitý úkon je vyhladenie a prebrúsenie platní po ukotvení. Po prebrúsení je potrebné fasádu pozametať a tým ju zbaviť odlúpených častí polystyrénu.

Lepenie ochranných rohových líšt

wpf505775b_05_06.jpgV rohoch aplikujeme ochranné rohové lišty.

Nanesienie lepiacej stierky a sieťoviny

wp35307c68_05_06.jpgNásledne nanesieme jednu vrstvu lepiacej stierky a do nej vkladáme výstužnú sieťku. Sieťku ukladáme s prekrytím v styku min. 10cm. Následnu sieťku zastierkujeme do roviny.

Nanesenie a úprava povrchovej vrstvy

wp25e30f2c_05_06.jpgPo zaschnutí lepiacej stierky aplikujeme podľa farebnosti povrchovej úpravy podkladný náter a po jeho zaschnutí povrchovú úpravu vo vybranej zrnitosti a štruktúre. Povrchová úprava by mala mať min. zrnitosť 1.5 mm. Takisto súčiniteľ odrazivosti povrchovej úpravy by mal byť väčší ako 30.

 

Cenová kalkulácia